“ทางยกระดับดอนเมือง” เคาะราคา IPO หุ้นละ 16 บาท เปิดจอง 26-28 เม.ย.

HoonSmart.com>> “ทางยกระดับดอนเมือง” (DMT) กำหนดราคาขายหุ้น IPO หุ้นละ 16.00 บาท เปิดจองซื้อ 26-28 เม.ย.นี้ ตั้งบล.ฟินันซ่า ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คาดหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 พ.ค.นี้

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ขณะนี้แบบไฟลิ่งของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT ได้รับการอนุมัติให้มีผลบังคับใช้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 16.00 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26-28 เม.ย.2564

DMT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะทำให้ DMT ไม่มีหนี้สินที่มีภาระต้นทุนทางการเงิน ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90% ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย คาดว่าจะนำหุ้น DMT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่ 7 พ.ค.นี้

พร้อมกันนี้ DMT ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 5 ราย เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี,บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย),บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส,บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์,และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ทั้งนี้ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 11.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้

ธานินทร์ พานิชชีวะ

ด้านนายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการโครงการทางยกระดับดอนเมืองที่มีมานานกว่า 30 ปี เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว

DMT ให้ความสนใจพัฒนาและบริหารโครงการใหม่ ๆ จากนโยบายภาครัฐเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและบริหารโครงการทางหลวงพิเศษและทางพิเศษ ตามแผนระยะ 20 ปี (2560-2579) เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางขุนเทียน-บางบัวทอง (M9) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย นครปฐม-ชะอำ (M8) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) โครงการทางพิเศษสาย กะทู้-ป่าตอง โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอัตราภิมุขช่วง รังสิต-บางปะอิน (M5) เป็นต้น รวมถึงแผนขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โครงการจุดพักริมทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน (Rest Area) เป็นต้น

“เรามีเป้าหมายต้องการเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย โดยนำความเชี่ยวชาญการบริหารโครงการทางยกระดับและทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อขยายงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน รวมถึงขยายไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ” นายธานินทร์ กล่าว