TMBAM Eastspring เชื่ออสังหาฯยังน่าสนใจ เดินหน้าจ่ายปันผลกอง TMBPIPF

HoonSmart.com>> TMBAM Eastspring ประกาศจ่ายปันผลกองทุนทหารไทย Property Income Plus (TMBPIPF) กว่า 217 ล้านบาท เชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังน่าสนใจ ทางเลือกจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบลจ.ธนชาต (Thanachart Fund Eastspring) เปิดเผยว่า “ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่จากแนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ในสหรัฐและการเร่งฉีดวัคซีนในสหรัฐ ยุโรป และประเทศในเอเชียอย่างสิงคโปร์ รวมถึงประเทศขนาดใหญ่ทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ ซึ่งสะท้อนผ่านข้อมูลทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แม้ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะสร้างความกังวลต่อการลงทุนบ้างในระยะสั้น แต่นั่นเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ปกติหลังเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัวดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2009 และปี2016

อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำ แต่อาจจะมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับขึ้นหากเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามจากปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากัน ทำให้แต่ละประเทศอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ไม่พร้อมกันและอาจเพิ่มขึ้นได้ไม่มาก ทำให้นักลงทุนยังคงแสวงหาผลตอบแทน (Search for yield) การมองสินทรัพย์ประเภทที่ให้ผลตอบแทน (Income) ในระดับที่น่าสนใจ มีผลตอบแทนคาดหวังคุ้มค่ากับความเสี่ยงในระดับราคาที่เหมาะสม (Attractive Valuation) ซึ่งการกระจายความเสี่ยงด้วยการจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนไปในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความน่าสนใจจากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่

1. ภาพรวมทั่วโลกปัจจุบันมีการการกระจายวัคซีนที่ดีกว่าคาด ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกค่อยๆฟื้นตัว

2.อสังหาฯไทยยังเรียกได้ว่าฟื้นตัวช้ากว่าทั่วโลก (Laggard) และระดับมูลค่าของอสังหาฯไทยยังยังดูมีความน่าสนใจจากส่วนต่างของปันผลกับผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี

3. อสังหาฯบางกลุ่มยังได้ประโยชน์จาก E-commerce เช่น คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงในประเทศไทยมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตเข้ามา รวมถึงพื้นที่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวะนออก

4. ประเทศสิงคโปร์มีการกระจายวัคซีนที่ดี ทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันต่ำ และยังมีพัฒนาการของเศรษฐกิจที่ดี

“จากปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้กองทุนอสังหาฯมีความน่าสนใจและถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีโอกาสสร้างรายรับสำหรับนักลงทุน เนื่องจากได้รับกระแสรายได้จากค่าเช่า และเงินปันผลอีกทางหนึ่ง”นายอดิศร กล่าว

สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus (TMBPIPF) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งกองทุนนี้มีการบริหารจัดการแบบ Active Management ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุน ที่ผ่านมากองทุนเติบโตและได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน ภายใต้การจัดการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ของกองทุนสูงถึง 23,704 ล้านบาท (ข้อมูลจาก www.tmbameastspring.com ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

นับตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนเมื่อ 30 มิ.ย. 2557 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลมาแล้วถึง 24 ครั้ง และเมื่อรวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ที่ 0.1 บาท/หน่วย รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 4.0535 บาท โดยการจ่ายปันผลครั้งนี้คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 217 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 เมษายน 2564 ปัจจุบันกองทุนนี้เติบโตอยู่ที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.92 บาท (ข้อมูลจาก www.tmbameastspring.com ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)