APM เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจ

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจกาแฟ กับท่านสีนุก สีสมบัติ (กลาง) ประธานบริษัท สีนุก คอฟฟี่ จำกัด เมื่อเร็วๆนี้