“กสิกรไทย” แชมป์กำไรสูงสุด ธนาคารแห่งปี 2564

HoonSmart.com>>ธนาคารกสิกรไทยได้ครองตำแหน่ง Bank of the Year 2021 แชมป์กำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น รายได้สูงสุดในปี 63   กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจปี 64 มุ่งสู่ความยั่งยืน ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม ตั้งเป้าสินเชื่อโต 4-6% NIM ที่  3.1-3.3%

วารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลการจัดอันดับธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ปรากฏว่า ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2564 หรือ Bank of the Year 2021 โดยใช้ผลประกอบการในรอบปี 2563 ธนาคารกสิกรไทย มีกำไรสุทธิสูงที่สุด 29,487.12 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้นที่ 12.42 บาท และมีรายได้รวม 176,921.41 ล้านบาทอันดับหนึ่งเช่นเดียวกัน

สำหรับปี 2564 ธนาคารได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม

ธนาคารกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลูกค้า  2. สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ผ่านการสื่อสารและบริหารประสบการณ์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับจากการทำธุรกิจกับธนาคาร และ 3. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างต่อเนื่องตามโครงการ Transformation ทั้ง 8 โครงการ เช่น การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้าง Ecosystem ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการขายและให้บริการของธนาคาร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Intelligent Lending)  และบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางการป้องกันในเชิงรุก

สำหรับเป้าหมายทางการเงิน ในปี 2564 ธนาคารตั้งเป้าเงินให้สินเชื่อเติบโต 4-6% โดยมุ่งเน้นการเติบโตสินเชื่อลูกค้าบุคคลที่ 11-13%  สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี เติบโต 2-4% และสินเชื่อบรรษัทธุรกิจ  1-3% ส่วน NIM ตั้งเป้าที่ 3.1-3.3% สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจะเติบโตเล็กน้อยที่ Low Single Digit จากธุรกิจบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมรับจากการให้สินเชื่อ และธุรกิจจัดการกองทุน

ส่วน NPL Ratio (Gross) ตั้งเป้าที่ 4.0-4.5%  Credit Cost ตั้งเป้าที่สูงกว่า 1.6% ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับโควิด-19 รวมทั้งยังคงใช้หลักความระมัดระวังและนโยบายทางการเงินที่รอบคอบ ในการพิจารณาสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และCost to Income Ratio ตั้งเป้าที่ Mid-40s โดยธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการต้นทุนและการปรับปรุงผลิตภาพ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต