ตลท.ปลด SP เปิดเทรดหุ้น POST-THAI ชั่วคราว 16 เม.ย.-17 พ.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมปลดเครื่องหมาย SP เปิดซื้อขายหุ้น POST-THAI ชั่วคราว 16 เม.ย.-17 พ.ค.64 ด้วยบัญชี Cash Balance พร้อมเตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูล เหตุบริษัทอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท บางกอก โพสต์ (POST) และบริษัท การบินไทย (THAI) ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 เม.ย.-17 พ.ค.2564 โดยเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance และจะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 18 พ.ค.2564

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ POST และ THAI มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย

อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 16 เม.ย.2564 ไม่มีการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ POST และ THAI จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ POST และ THAI โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ปัจจุบันหุ้น POST-THAI มีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง THAI ได้ยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ขณะที่ POST เลือกแนวทางฟื้นฟูกิจการด้วยตัวเอง อยู่ะหว่างเจรจาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้ามาถือหุ้น เพิ่มทุนเพื่อแก้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

อ่านข่าว

ข้อคิดลงทุน หุ้นเปิดเทรด 1 เดือน ก่อนลายาวไปฟื้นฟูกิจการ

THAI คาดศาลนัดพิจารณาแผนฟื้นฟู มิ.ย.-ก.ค.64 แก้ส่วนผู้ถือหุ้นไม่ทันถูกเพิกถอน

‘บางกอกโพสต์’ จีบนักลงทุนทั้งใน-ตปท.ถือหุ้นหวังฟื้นฟูกิจการ