SISB เปิดแผนธุรกิจปี 64 ตั้งเป้านักเรียนเพิ่ม 200 คนลุ้นผลงานนิวไฮ

ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , สุนันทา ลีลาเเสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเปิดแผนธุรกิจปี 64 ตั้งเป้านักเรียนเพิ่ม 200 คน ลุ้นผลงานปีนี้ทำนิวไฮ พร้อมทั้งเปิดแผนขยายกิจการ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนโรงเรียน SISB จังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ และ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในปีนี้