SMART ควง APM จัดสัมมนา Exclusive Talk ให้ข้อมูลนักลงทุนนครสวรรค์

รังสี ทีปกรสุขเกษม ( ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต(SMART) พร้อมด้วย สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ( กลาง ) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ( APM ) ร่วมงานสัมมนา “Exclusive Talk ” นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจและทิศทางการเติบโตของ SMART แก่นักลงทุน จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ห้องฟอรั่มบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้