“สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” ซีอีโอ ASIAN ตัดขาย 0.55% ยังถือ 50.97%

HoonSmart.com>> “สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” CEO ” เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น” ตัดขายหุ้น 3 ล้านหุ้น กว่า 0.5527% เหลือถือหุ้น 50.9708% รวมทั้งกลุ่มยังถือ 64.4661%

สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564 จำนวน 3 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 0.5527% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 276.63 ล้านหุ้น หรือ 50.9708% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มจำนวน 349.87 ล้านหุ้น คิดเป็น 64.4661% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ปัจจุบันนายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ASIAN

ด้านหุ้น ASIAN ปิดตลาด 1 เม.ย.2564 ที่ราคา 22.70 บาท +0.20 บาท หรือ +0.89% มูลค่าการซื้อขาย 197.71 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 25 มี.ค.ที่ผ่านมา เปิด 22.20 บาท สูงสุด 23.30 บาท ต่ำสุด 21.80 บาทและปิด 22.50 บาท +0.70 บาท หรือ +3.21% มูลค่าการซื้อขาย 325.40 ล้านบาท