มอร์นิ่งสตาร์เปิด 6 กองทุนยอดเยี่ยม ‘กสิกร’ ติดโผมากสุด-บลจ.ยอดเยี่ยมหุ้นไทย

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์” ประกาศ 8 รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2021 “บลจ.กสิกรไทย” กวาดสูงสุด 4 รางวัล “บลจ.ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ” พร้อม “กองทุนหุ้นขนาดใหญ่-ตราสารหนี้ระยะสั้นกลางและยาว-กองทุน RMF หุ้น” ด้านบลจ.พรินซิเพิล คว้าบลจ.ยอดเยี่ยมประเภทตราสารหนี้ และรางวัลกองตราสารหนี้ระยะสั้น

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ประกาศรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2021 จำนวน 8 รางวัล โดยประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A บริหารโดยบลจ.ทิสโก้

ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ บริหารโดยบลจ.กสิกรไทย ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริหารโดยบลจ.พรินซิเพิล

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บริหารโดยบลจ.กสิกรไทย ประเภท
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ บริหารโดยบลจ.กรุงศรี

ด้านบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย จำกัด โดยรับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และรางวัลประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศเป็นของบลจ.พรินซิเพิล จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 4

Nick Cheung, Chief Executive Officer ของ Morningstar Asia Limited กล่าวว่า ความผันผวนของตลาดที่เป็นผลจากสถานการณ์โรคระบาดในปี 2020 เป็นการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการมีวินัยในการลงทุนตามแผนระยะยาว ผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ดประจำปี 2021 มีความโดดเด่นทั้งด้านความสามารถสร้างผลตอบแทนได้ยอดเยี่ยมในระยะยาวและคำนึงถึงประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ เราขอชื่นชมผู้ชนะรางวัลในความสำเร็จนี้

Wing Chan, Morningstar’s Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia, กล่าวว่า หลังจากตลาดมีผลตอบแทนที่โดดเด่น ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มมีการ price in การฟื้นตัวมากขึ้นในปีนี้ นักลงทุนควรให้ความสนใจกับมูลค่าทรัพย์สินที่อาจมีความตึงตัวและความเสี่ยงที่ตลาดจะย่อตัวลงท่ามกลางระดับ risk appetite ที่ปรับตัวขึ้นมา ผู้ชนะรางวัลในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน

ทั้งนี้ งานมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2020 และในระยะยาว มอร์นิ่งสตาร์จะคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานระยะ 1, 3, 5 ปีของกองทุนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง