APM-SET เยี่ยมชมธุรกิจ “เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์”

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ, เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และ อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด (SP) ผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมี ปราณี ธีรภานุ ประธานกรรมการ, ภารณ ธีรภานุ กรรมการบริษัท และภาณุ ธีรภานุ กรรมการบริษัท ให้การต้อนรับ ณ บริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้