ดีบีเอสแนะถือ DELTA เทนเดอร์ฯ 71 บาท ถูกไป

ดีบีเอสฯวิเคราะห์หุ้นเดลต้าฯ ราคาตั้งโต๊ะรับซื้อที่ 71 บาทยังไม่ได้สะท้อนผลกำไรในปีหน้า และผลตอบแทนปันผลประมาณ 5%

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส(ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น DELTA ราคาเป้าหมาย 67 บาท หลังจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte Ltd (DEISG) จะทำคำเสนอซื้อหุ้น ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข 100% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 1,247,381,614 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71 บาท โดยการทำเทนเดอร์ฯครั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน 6 เดือน และณ วันรายงานนี้ DEISG มิได้ถือหุ้นสามัญโดยตรงใน DELTA แต่มีบุคคลเกี่ยวโยงกับริษัทถือหุ้นอยู่ 261,112,590 หุ้น หรือ 20.93% ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท

“ฝ่ายวิจัยฯ ของดีบีเอสมองว่าราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อของ DEISG ที่หุ้นละ 71 บาทนั้นอาจจะยังไม่สะท้อนแนวโน้มกำไรของ DELTA ในปี 2562 ที่เราคาดว่าจะเติบโตถึง 33% รวมทั้งบริษัทก็ไม่ได้มีประสงค์ที่จะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี คือ ประมาณ 5% ต่อปี ดังนั้นจึงแนะนำให้ถือหุ้น DELTA ต่อไป”บล.ดีบีเอสฯระบุ

อ่านประกอบ

DELTA เผย “เดลต้าสิงคโปร์” เสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ราคา 71 บาท/หุ้น