KTB ขายหุ้นกู้ 600 ล้านเหรียญ ดบ. 4.40% เพิ่มกองทุนขั้นที่ 1

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงไทยขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 600 ล้านเหรียญ อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี และปรับทุกๆ 5 ปี ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศสนใจล้นหลาม 3.8 เท่า

ธนาคารกรุงไทย(KTB) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน เพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 มูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี ชำระทุกๆ 6 เดือน และมีการปรับดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดเมื่อตราสารมีอายุครบ 5 ปี

ทั้งนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Ba3 โดยมูดีส์อินเวสเตอรส์เซอร์วิส

ผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าธนาคารประสบความสำเร็จ ในการออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 มีผู้ลงทุนแสดงความสนใจลงทุนกว่า 3.8 เท่าของมูลค่าที่ออกในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพและลงทุนระยะยาวจากทั่วโลกจำนวน 155 ราย แบ่งตามภูมิภาคเป็นนักลงทุนในทวีปเอเชีย 74% นักลงทุนในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 16% นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ อีก 10% และแบ่งตามประเภทนักลงทุน เป็นประเภทบริษัทบริหารเงินลงทุน 87% ที่เหลือเป็น private banks บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และธนาคารพาณิชย์

ส่วนอัตราดอกเบี้ยของตราสารที่ 4.40% ถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับตราสารประเภทเดียวกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของไทย  ตราสารดังกล่าวจะถูกนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินในระยะยาว เทียบเคียงกับธนาคารคู่เทียบอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ตราสารนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันในและต่างประเทศเป็นอย่างดี แม้สภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศในช่วงเดือนมี.ค.จะอยู่ท่ามกลางความผันผวน อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีการประชุมเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงธนาคารไม่ได้ออกระดมทุนในตลาดทุนต่างประเทศบ่อยครั้ง ทำให้การออกตราสารหนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ” นายผยงกล่าว