“ฟิลิปวีระ บุนนาค” ขาย MK ออก 10 ล้านหุ้น

“ฟิลิปวีระ บุนนาค” ขายหุ้น MK จำนวน 1.01% เหลือถือหุ้น 4.79% ชี้ราคาขายในกระดานสูงกว่าราคาที่ “ประทีป ตั้งมติธรรม” เสนอซื้อหุ้นละ 4.10 บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ฟิลิปวีระ บุนนาค จำหน่ายหุ้นบริษัทมั่นคงเคหะการ (MK) เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.01% ส่งผลให้เหลือหุ้นจำนวน 47.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายฟิลิปวีระ รายงานว่า ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ได้หุ้นมาในราคาสูงสุดหุ้นละ 4.50 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 ซึ่งในวันนั้น ราคาเปิดที่ 4.56 บาท และขึ้นไปสูงสุดที่ 4.58 บาท ก่อนย่อตัวลงปิดราคาต่ำสุดของวัน 4.44 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -2.20%

ก่อนหน้านี้นายฟิลิปวีระ บุนนาค ได้เข้าไปซื้อหุ้น MK ต่อเนื่อง หลังจากนายประทีป ตั้งมติธรรม ประกาศเสนอซื้อหุ้น MK ทั้งหมด 992.01 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย โดยจะรับซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 4.10 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-31 ส.ค.2561

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 3 พ.ค. 2561 นายฟิลิปวีระ บุนนาค ถือหุ้นจำนวน 37,452,400 หุ้น หรือ 3.78% โดยมีนายประทีป ตั้งมติธรรม ถือหุ้นใหญ่ที่สุด 11.29% ตามด้วย บริษัท ฟินันซ่า ถือจำนวน 9.78% บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง 9.07% UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือ 8.83% และอันดับ 5 นายฟิลิป วีระ บุนนาค ถือจำนวน 3.78%

หุ้น MK ปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ราคา 4.50 บาท ลดลง 0.06 บาท หรือ -1.32% มูลค่าการซื้อขาย 6.99 ล้านบาท