NER ควง APM สัมมนา Exclusive Talk ให้ข้อมูลนักลงทุนนครสวรรค์

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี – การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ( ซ้ายสุด ) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ( APM ) ร่วมงานสัมมนา “Exclusive Talk ” นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจและทิศทางการเติบโตของ NER แก่นักลงทุน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ เมื่อเร็วๆนี้