ผู้บริหาร”เรือ”ขายหุ้นทำกำไร JUTHA-TTA-PSL

HoonSmart.com>>หุ้นธุรกิจเรือแล่นฉิวมานาน “ชเนศร์ เพ็ญชาติ”ขายหุ้นจุฑานาวีกว่า 5 แสนหุ้น “ซิกมันต์ สตรอม”ขาย TTA 1.43 แสนหุ้น รับเงิน 1.96 ล้านบาท “มินฮาจ ซาฟา”ขาย NVDR อ้างอิงหุ้น PSL รับเงิน 2 แสนบาท 

นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี (JUTHA) รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 22 มี.ค.2564 ได้ขายหุ้นจำนวน 5 แสนหุ้น ราคาหุ้นละ 1.67 บาท เป็นเงิน 8.35 แสนบาท และขายอีก 2 หมื่นหุ้น ราคา 1.60 บาท เป็นเงิน 3.2 หมื่นบาท คงเหลือจำนวน 160,820,060 หุ้น ด้านราคาหุ้น วันที่ 24 มี.ค.ปิดที่ 1.30 บาท

นาย ซิกมันต์ สตรอม รายงานการขายหุ้นบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) จำนวน 143,200 หุ้น ราคา 13.70 บาท เป็นเงิน 1.96 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 ราคาหุ้นล่าสุดปิดที่ 13 บาท

นาย มินฮาจ ซาฟา ขาย NVDR อ้างอิงหุ้นบริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL)จำนวน 17,500 หุ้น ราคา 14.13 บาท เป็นเงิน 2.47 แสนบาท คงเหลือจำนวน 194,250 หุ้น เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564 ล่าสุดราคาหุ้นปิดที่ 13.10 บาท