ซันไทยอุตฯ ถุงมือยางปันผล 0.098 บาท XD 9 เม.ย.

HoonSmart.com>> บอร์ดซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง เคาะจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.098 บาท ขึ้น XD 9 เม.ย.นี้ จ่ายเงิน 26 พ.ค.64

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.098 บาท รวมเป็นเงิน 160.12 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 12 เม.ย. 2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 9 เม.ย. 2564 และจ่ายเงิน 26 พ.ค. 2564