ฟินโนมีนา ลุยขยายทีม FA เพิ่ม 2 เท่าตอบโจทย์นักลงทุนกลุ่ม Mass Affluent

HoonSmart.com>> ฟินโนมีนา มองคนไทยหันมาลงทุนมากขึ้น แต่ขาดที่ปรึกษาการลงทุน (FA) ชูบริการแนะนำการลงทุนกลุ่มลูกค้า Mass Affluent เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท ช่วยนักลงทุนวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน สามารถลงทุนหลากหลายรูปแบบ-ตอบโจทย์ลูกค้า-ตรงตามเป้าหมาย คัดเลือกกองทุนเด่นจาก 19 บลจ. คลอบคลุม 90% ของกองทุนในประเทศ พร้อมเดินหน้าเพิ่ม FA เป็น 2 เท่า จาก 900 คน สู่ 1,800 คน ในปี 64 หวังตอบโจทย์นักลงทุนได้มากขึ้น

กสิณ สุธรรมมนัส

นายกสิณ สุธรรมมนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องการออมเงินและการลงทุนมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 320,000 คน ซึ่งบริหารเงินลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท จึงมองเห็นโอกาสในการปลดล็อกศักยภาพการเข้าถึงคำแนะนำการลงทุนของกลุ่มลูกค้า Mass Affluent ที่โดยปกติจะไม่ได้รับการบริการจากปรึกษาการเงินจากที่อื่น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ช่วยแนะนำการลงทุน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงินในระยะยาว อีกทั้งนักลงทุนส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาด ดังนั้นการมีผู้แนะนำการลงทุนคอยดูแลและให้คำปรึกษา จะทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Financial Advisor หรือผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวมจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ของนักลงทุนทั้งในแง่การให้ความรู้ ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละภาวะเศรษฐกิจ และเสนอการลงทุนตามเป้าหมายของผู้ลงทุน โดยไม่ว่านักลงทุนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปรึกษาเรื่องการลงทุนได้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้คนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี Financial Advisor ของ FINNOMENNA นอกจากจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวแล้วยังเปรียบเสมือนคู่คิดที่ช่วยติดตามพอร์ตการลงทุน พร้อมเจาะลึกถึงเป้าหมายและการลงทุนที่เหมาะแก่นักลงทุนแต่ละคนอีกด้วย

สำหรับ FINNOMENA Financial Advisor เป็นบริการที่จะให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นกลาง เพราะไม่ได้สังกัดธนาคารหรือบริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ใด ทำให้ FINNOMENA สามารถแนะนำกองทุนที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนได้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ FINNOMENA ยังใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดเลือกกองทุนโดยนำกองทุนจาก 19 บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) คลอบคลุม 90% ของกองทุนในประเทศ หรือกว่า 700 กองทุน มาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อให้ได้กองทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน และนอกจากแนะนำให้ซื้อกองทุนแล้วยังมีระบบการแจ้งเตือนปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุด

“บริการ Financial Advisor จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้การลงทุนของกลุ่มนักลงทุนที่อยากเริ่มลงทุนแต่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ เราจึงตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้แนะนำการลงทุนเพิ่มเป็น 2 เท่า ในปี 64 นี้ จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 900 คน คาดว่าจะเพิ่มอยู่ที่ระดับ 2,800 คน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยผู้ลงทุนที่พร้อมลงทุน 500,000 บาทขึ้นไปจะได้รับบริการที่ปรึกษาการลงทุนกับผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวได้ตลอดการลงทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราเลือกที่จะเพิ่ม FA มากกว่าเพิ่มเงินลงทุนรวมในพอร์ต เนื่องจากเรามองว่าลูกค้าขอเราถ้าเค้าได้ผลตอบแทนหรือกำไรที่ดีกลับมา อนาคตเค้าก็จะลงทุนเพิ่มกับเราเอง” นายกสิณ กล่าว

ปัจจุบัน Financial Advisor หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนและแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุน เพื่อให้ได้ความมั่นคงทางการเงินตามเป้าหมาย Financial Advisor ของ FINNOMENNA จะมีความโดดเด่นและแตกต่างออกไปคือ นอกจากการเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มี License รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว Financial Advisor ทุกคนของ FINNOMENA ยังได้รับการอบรมด้านทักษะการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้ FA ทุกคนของ FINNOMENA มีศักยภาพ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงจุด