APEX เข้าข่ายถูกเพิกถอน แขวนป้าย NC 24 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์เตือน”เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์” มีส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ เข้าข่ายถูกเพิกถอน ขึ้นป้าย NC 24 มี.ค. ปลดป้าย C วันที่ 25 มี.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้นของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) วันที่ 24 มี.ค. 2564 บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ หลังจากนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ  และปลดเครื่องหมาย C วันที่ 25 มี.ค. 2564