แจกฟรี BKD-W2

BKD แจกฟรี BKD – W 2 วันนี้วันสุดท้าย ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 3 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนต์

บริษัท บางกอก เดคคอน ( BKD ) กำหนดวันได้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ( BKD – W 2 ) ซึ่งจัดสรรให้กับผู้หุ้นเดิม จำนวน 358.73 ล้านหน่วย สัดส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคมนี้ และวันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 01 ส.ค. 2561

สำหรับ BKD-W2 มี อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ 4 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ