ราคาน้ำมันดิบร่วงต่อหลังยุโรปชะลอฉีดวัคซีน สต็อกสหรัฐฯ เพิ่ม

HoonSmart.com>> ราคาน้ำมันดิบปรับลดต่อ จากความหวังอุปสงค์น้ำมันชะลอตัวและปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯปรับเพิ่ม

บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับลดต่อ หลังตลาดกังวลอุปสงค์น้ำมันดิบชะลอตัว จากการประกาศประกาศระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ของหลายประเทศในยุโรป เนื่องจากผลข้างเคียงรุนแรงอื่นทีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการระงับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ จะส่งผลให้แผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในยุโรป ดำเนินไปอย่างล่าช้า และกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มี.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ในขณะน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลคงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ 472,000 บาร์เรล และ 255,000 บาร์เรล ตามล าดับ

ด้านราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่ส านักงานพลังงานสากล (IEA) ออกรายงานประจำเดือน มี.ค. 64 ปรับเพิ่มการคาดการณ์อุปสงค์น ้ามันดิบโลกในปีนี้เพียงเล็กน้อยที่ 5.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกจะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะถึงปี 2566

ราคาน้ำมันดิบ 17 มี.ค. 64 เวสต์เท็กซัสปิด 64.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล -0.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ปิด 68.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล -0.39 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล