ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 60 สต.- ดีเซล ขึ้น 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด  60 สต./ลิตร E85 ขึ้น 40 สต./ลิตร กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น 40 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 17 มี.ค.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด 0.40 บาทและน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 0.60 บาท ยกเว้น E85  ขึ้นลิตรละ 0.40 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (17 มี.ค.64)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 35.06 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.65 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.38 บาท, E20 ลิตรละ 26.14บาท, E85 ลิตรละ 21.54 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 24.59 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)