ABICO ยืนยันไม่มีข่าวหนุนหุ้นซิลลิ่ง

ABICO ยืนยันไม่มีข่าวดีดันหุ้นซิลลิ่ง ชี้บริษัทดำเนินธุรกิจตามปกติ

นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ ( ABICO ) เปิดเผยว่า ฝ่ายกำกับซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ได้สอบถามพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของหุ้น ABICO ซึ่งบริษัท ฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ตามปกติ

ทั้งนี้ ABICO วันที่ 26 ก.ค. 2561 ราคาและปริมาณซื้อขาย เคลื่อนไหวผิดปกติ โดยราคาหุ้นปิดชนเพดาน หรือซิลลิ่ง ที่ 8.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.90 บาท มูลค่าซื้อขาย 120.54 ล้านบาท