III จับมือ SABUY ทุ่ม 175 ลบ. ซื้อหุ้น Shipsmile 50% ขยายธุรกิจขนส่งพัสดุ

HoonSmart.com>> “ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” จับมือ “สบาย เทคโนโลยี” ซื้อหุ้น Shipsmile สัดส่วน 30% และ 20% ตามลำดับ มูลค่ารวม 175 ล้านบาท หวังขยายธุรกิจขนส่งพัสดุ ขายประกัน พ.ร.บ. บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (Shipsmile) จำนวน 10,200 หุ้น หรือ 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Shipsmile ได้แก่ บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด ในราคาไม่เกิน 105 ล้านบาท

Shipsmile ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 1,500 สาขา ในการขนส่งพัสดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ เช่น แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash) ไปรษณีย์ไทย และ DHL เป็นต้นและเป็นตัวแทนการขายประกันภัย พ.ร.บ. ภาษี จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระบิล จำหน่ายกล่องพัสดุไปรษณีย์ และศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร

คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในบริษัท เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (Makesend) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งภายในวันเดียว หรือ Same-day delivery จำนวน 120,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 30%  จากเดิมมีหุ้นทั้งหมด 280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคารวมไม่เกิน 9 ล้านบาท

ด้านบริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น ของบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส สัดส่วน 20% จากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 70 ล้านบาท โดยคาดว่าการเข้าลงทุนในกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.2564

บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการในการให้บริการทั้งงานไปรษณีย์ เป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ เช่น แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash) ไปรษณีย์ไทย DHL และ LEX Express เป็นต้น และเป็นตัวแทนการขายประกันภัย พ.ร.บ. ภาษี จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระบิล จำหน่ายกล่องพัสดุไปรษณีย์ และศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร โดยมีจุดบริการหรือแฟรนไชส์มากกว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ Shipsmile

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะการขยายจุดรับชำระเงิน บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ POS และยังอาจรวมไปถึงการให้บริการโอนเงิน การเพิ่มจุดเติมเงิน ช่องทางการขยายธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติการให้บริการให้กับธนาคารพาณิชย์ เช่น การรับฝากถอน เป็นต้น