CK รับงานเพิ่ม 650 ล้าน เร่งเปิดสายน้ำเงินส่วนต่อขยาย

ช.การช่างรับงานเพิ่มเติม เร่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด แบ่งเป็น 3 ช่วง คาดแล้วเสร็จ ปี 2562-2563

บริษัท ช.การช่าง(CK) ได้ลงนามกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เป็นผู้รับจ้างในสัญญางานสำหรับการเร่งรัดการเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด มูลค่าประมาณ 650 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้งานแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง ระยะเวลาแล้วเสร็จ 14 ส.ค. 2562 ช่วงสถานีเตาปูน-สถานีสิรินธร 25 ธ.ค. 2562 และช่วงสถานีสิรินธร-สถานีท่าพระ วันที่ 2 มี.ค. 2563 งานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง(งานเพิ่มเติม)ของสัญญางานบริหารโครงการรวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย