กสทช.เผยไตรมาส 1 / 2561 รายได้ค่าบริการมือถือโตไม่ถึง 1 %

กสทช. เผยไตรมาสแรก/61 รายได้ค่าบริการโทรศัพท์มือถือทุกค่าย 6.92 หมื่นล้านบาท โตไมถึง 1 %

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า รายได้การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไตรมาส 1 / 2561 ของผู้ประกอบการทุกค่าย มีมูลค่ารวม 69,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7 % จากไตรมาส 4 / 2560 ที่มีรายได้ 68,700 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้บริการเสียงและไม่ใช่เสียง 62,900 ล้านบาท และรายได้อื่น 6,300 ล้านบาท

สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน / เลขหมาย ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( APRU ) ไตรมาสแรก อยู่ที่ 241 บาท แยกเป็นระบบพรีเพด (เติมเงิน ) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน/เลขหมาย อยู่ที่ 154 บาท เท่ากับไตรมาส 4 / 2560

ส่วนระบบรายเดือน หรือ โพสต์เพด รายรับเฉลี่ยต่อเลขหมาย/เดือน 532 บาทลดลง 5 บาท จากไตรมาส 4 / 2560 ส่วนค่าบริการประเภทเสียงในไตรมาส 1 มีอัตราค่าบริการเฉลี่ย อยู่ที่ 0.41 บาทต่อนาที ลดลงจากไตรมาส 4 / 2560 คิดเป็น 4.7 % โดยอัตราค่าบริการประเภทเสียงในไตรมาส 4 มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 0.43 บาทต่อนาที