ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น PPPM 4 มี.ค. ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น PPPM มีผล 4 มี.ค.64 หลังส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย C หุ้นบริษัท พีพี ไพร์ม (PPPM) ในวันที่ 4 มี.ค.2564 เหตุผลเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น
< 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance วางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น