ตลท.เตือนศึกษาข้อมูล GL เลื่อนส่งงบปี 63 หุ้นเทรดชั่วคราวถึง 16 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล GL ในช่วงระหว่างเปิดซื้อขายชั่วคราวถึง 16 มี.ค.นี้ หลังบริษัทเลื่อนส่งงบปี 63 และงบไตรมาส 3/63 เป็นครั้งที่ 3

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัท กรุ๊ป ลีส (GL) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน กรณี GL ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 ในช่วงระหว่างเปิดซื้อขายชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 ก.พ.2564 – 16 มี.ค.2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ขึ้นเครื่องหมาย SP กรณีที่ GL ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้านบริษัท กรุ๊ป ลีส ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 ครั้งที่ 4 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 ครั้งที่ 1

พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ของ GL ในวันที่ 2 มี.ค.2564 กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด อนึ่ง หากภายในวันที่ 28 พ.ค.2564 GL ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ GL ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2564

ด้านราคาหุ้น GL ณ เวลา 10.32 น. อยู่ที่ 0.76 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ -3.80% มูลค่าการซื้อขาย 6.33 ล้านบาท