SUPER ซื้อโรงไฟฟ้าพลังลมเวียดนาม 50 MW มูลค่า 164 ลบ. ลั่นปี 64 โต

HoonSmart.com>> ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีฯ เทกฯ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนาม กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ มูลค่าไม่เกิน 164.19 ล้านบาท ด้านผลงานปี 63 กวาดรายได้รวม 6,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.31% บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.006 บาท ขึ้น XD 10 พ.ค.นี้ ปักหมุดปี 64 โตต่อเนื่อง บุ๊คกำไรโซลาร์ฯ เวียดนาม 550 เมกะวัต์เต็มปี

จอมทรัพย์ โลจายะ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดยอนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์วินด์ เอนเนอร์ยี (AWE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Asia Energy Company Limited (ASIA ENERGY) ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการ จากผู้ถือหุ้นเดิมใน ASIA ENERGY จำนวน 3 รายในสัดส่วน 100% โดยมีมูลค่าไม่เกิน 125,144,240,000 ดองเวียดนาม หรือไม่เกิน 164.19 ล้านบาท (100 เวียดนามดอง = 0. 1312 บาท)

ทั้งนี้ ASIA ENERGY ได้รับการบรรจอยู่ในแผนแม่บท (Master Plan) ของกระทรวงพลังงานของประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำนินการยื่นขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (E PPA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ ชื่อโครงการ Asia Dak Song Wind Power Plant -50 MW

ด้านนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาว โดยในปี 2564 คาดว่าผลการดำเนินงานจะเติบโต จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 550 เมกะวัตต์ ที่รับรู้เต็มปี จากการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2563

นอกจากนี้ ยังได้ปัจจัยหนุนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 421 เมกะวัตต์ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งก่อสร้าง คาดว่าในเฟสแรก 30 เมกะวัตต์ จะเห็นการทยอย COD ได้ในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี 2565

“แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม โดยคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 เมกะวัตต์ ตามแผนงานที่วางไว้ หนุนทั้งรายได้ และกำไร รวมทั้งมองโอกาสในการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะพิจารณาการเข้าไปลงทุนในประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม ในหลายรูปแบบ ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ”นายจอมทรัพย์ กล่าว

ด้านผลการดำเนินงานของ SUPER งวดปี 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,303.28 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0477 บาท ลดลง 39.02% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,137.11 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0781 บาท

บริษัทมีรายได้รวม 6,514.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269.04 ล้านบาท หรือ 4.31% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 663.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.30 ล้านบาท หรือ 16.97 % และมีต้นทุนทางการเงิน 1,656.71 ล้านบาท เพิ่ม 161.39 ล้านบาท หรือ 10.79% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2563 ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 11 พ.ค. 2564 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พ.ค. 2564

พร้อมกันนี้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายกำธร อุดมฤทธิรุจ เป็นประธานกรรมการของบริษัท แทนนายจอมทรัพย์ โลจายะ และแต่งตั้งนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นรองประธานกรรมการของบริษัท แทนนายกำธร อุดมฤทธิรุจ และแต่งนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จากเดิมดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564 เป็นต้นไป