AAV อ่วมพิษโควิด ปี 63 ขาดทุนพุ่งแตะ 4.7 พันลบ.

HoonSmart.com>> “เอเชีย เอวิเอชั่น” เปิดงบปี 63 ขาดทุนสุทธิพุ่งแตะ 4.76 พันล้านบาท จากงวดปีก่อนขาดทุน 474 ล้านบาท ผลกระทบโควิด-19 หยุดบินเส้นทางบินต่างประเทศไม่มีกำหนด ฉุดรายได้รวมวูบ 61%

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 4,764.09 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.9823 บาท จากงวดปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 474 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0977 บาท

งวดปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 16,237.3 ล้านบาท ลดลง 61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ไตรมาส 4/2563 รายได้รวมจำนวน 4,158.6 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 1,114.4 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 23,788.1 ล้านบาท ลดลง 43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 13,633.9 ล้านบาท ลดลง 66% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยบริษัท ไทยแอร์เอเชีย หยุดให้บริการบินชั่วคราวในเส้นทางบินระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563 อย่างไม่มีกำหนด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในปีนี้หดตัว 57% มาอยู่ที่ 9.49 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนผู้โดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศหดตัว 84% จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตัวเลขอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดีบริษัท ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการจัดการบริหารเที่ยวบินและปริมาณที่นั่งให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 75% ซึ่งเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ราคาค่าโดยสารเฉลี่ยในของปี 2563 ลดลง 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 1,199 บาทต่อคน เนื่องจากมีรายได้หลักจากเส้นทางบินในประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้บริการเสริมในปี 2563 เท่ากับ 2,284.7 ล้านบาท ลดลง 70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการหดตัวของจำนวนผู้โดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศ ส่งผลต่อบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เช่นเดียวกันกับรายได้จากค่าระวางขนส่งที่ลดลงตามจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ อีกทั้งรายได้จากการขายสินค้าบนเครื่องบินที่ได้รับผลกระทบจากการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ประกาศห้ามจำหน่ายและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 แม้ว่าจะอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ในเดือนกันยายน ส่งผลให้รายได้
บริการเสริมต่อคนอยู่ที่เท่ากับ 241 บาท ลดลง 29% จากปีก่อน

นอกจากนี้มีผลขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 170.0 ล้านบาท รวมถึงผลขาดทุนจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสุทธิภาษี 45.7 ล้านบาท

สำหรับงวดไตรมาส 4/2563 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,158.6 ล้านบาท ลดลง 60% จากไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 10,329.3 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 5,423.2 ล้านบาท ลดลง 47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับปี 2564 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางและท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยตั้งเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารที่ 9.4 ล้านคน ด้วยอัตราขนส่งผู้โดยสารที่ 75% ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวไทยและการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 4/2564 เช่นเดียวกับทิศทางอุตสาหกรรม รวมถึงขยายโอกาสธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมในส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการขนส่งวัคซีนทางอากาศในประเทศและภูมิภาค

อีกทั้งบริษัทไทยแอร์เอเชีย ได้มีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับลดต้นทุนและเลื่อนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป ในปี 2564 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีแผนรับมอบเครื่องบิน อีกทั้งมีแผนคืนเครื่องบินที่หมดอายุตามสัญญาเช่าและหมุนเวียนเครื่องบินภายในกลุ่มแอร์เอเชีย ส่งผลให้ ณ สิ้นปี มีฝูงบินจำนวน 54 ลำ การปรับลดขนาดฝูงบินเป็นไปตามคาดการณ์การท่องเที่ยวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักระยะเพื่อให้สภาวะการท่องเที่ยวโดยรวมกลับมาปกติ

นอกจากนี้ บริษัทไทยแอร์เอเชีย มุ่งเน้นในการเพิ่มประสบการณ์การบินใหม่ๆ และมาตรการลดการสัมผัส รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าผ่านทางระบบจดจำใบหน้าในอนาคต