RP ปรับแผนลงทุนสู้โควิด จ่อขายหุ้นกู้ 800 ลบ.-เพิ่มทุน

HoonSmart.com>>”ท่าเรือราชาเฟอร์รี่” เผยโควิด-19 พ่นพิษ ทำการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย-เกาะพะงันหดตัว ฉุดผลงานปี 2563 ขาดทุน 78 ล้านบาท เร่งปรับแผนการลงทุนรับมือ  พร้อมก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย 

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP)  เปิดเผยว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากผลพ่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว เช่นเดียวกับราชาเฟอร์รี่ที่เตรียมพร้อมปรับแผนลงทุนอยู่ตลอด และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา คาดว่าหลายโครงการจะเริ่มมีความชัดเจนออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ภายหลังการทำประชาคม ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมเจ้าท่า หากได้รับการอนุญาตแล้ว จะเร่งสร้างให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวและขนส่งจากเมืองสู่เกาะ และยังมีแผนศึกษาการลงทุนเกาะอื่นเพิ่มเติม โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 800 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในโครงการลงทุนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้บอร์ดยังเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เม.ย.2564

ด้านผลดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 78.38 ล้านบาท พลิกจากที่มีกำไรสุทธิ 7.29 ล้านบาทในปี 2562  โดยมีรายได้รวม 503.68 ล้านบาท ลดลง 218.37 ล้านบาทหรือ 30.24% จากที่ทำได้จำนวน 722.05 ล้านบาท เฉพาะไตรมาสที่ 4/2563 มีรายได้ 107 ล้านบาทลดลง 35.33% จากที่มีรายได้ 165 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันปีก่อน สาเหตุจากโควิด-19  ส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้