WHAUP เซ็น MOU เทศบาลบ้านฉาง “โครงการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่”

HoonSmart.com>> “ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” เซ็น MOU “เทศบาลตำบลบ้านฉาง” โครงการศึกษาการนำน้ำเสียชุมชนที่บำบัดแล้วไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (ภาพซ้าย ตำแหน่งกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) และสุชิน พูลหิรัญ (ภาพขวา ตำแหน่งขวา) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างการจัดประชุมออนไลน์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย โดยเฉพาะการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาสองปี

ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ Clean Water for Planet ซึ่งสอดรับกับแนวคิด โครงการเมืองอัจฉริยะหรือ “Smart City” ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริหารจัดการน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียและต่อยอดด้วยการนำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นเมืองต้นแบบที่มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสำหรับชุมชน

ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้เป็นต้นแบบเมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และสามารถต่อยอด โดยนำน้ำเสียจากชุมชนบ้านฉางที่ผ่านการบำบัดแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำคุณภาพสูงซึ่งนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สามารถนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยเพิ่มแหล่งน้ำทางเลือกที่มีความมั่นคงในพื้นที่เขตอีอีซีและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวอีกด้วย

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) กล่าวว่า การผนึกกำลังกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการอีอีซี ซึ่งบริษัทฯ พร้อมทำงานร่วมกับเทศบาลและพันธมิตรรายอื่นๆ ในการกำหนดมาตรฐาน เทคนิคและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการและบำบัดน้ำที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“นับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้กับสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งแนวคิดการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากชุมชนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” น.ส.จรีพร กล่าว

WHAUP นำเสนอโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น ระบบการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) และการผลิตน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) สำหรับลูกค้าภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรมอื่นๆ และเขตเทศบาลต่างๆ ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้งบประมาณจำนวน 300 ล้านบาทหรือเกือบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลงทุนในโครงการ Reclaimed Water สองแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)