10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN38.5990.70----
2วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA31.9588.4229.07--
3วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DISC-RA39.7483.91----
4เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)31.3078.99----
5แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT25.3064.12----
6แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF25.8161.64----
7วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF28.2861.3121.56--
8แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHGLIFEE-D40.3957.2815.82--
9บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE28.6156.18----
10เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMGAG30.8452.5714.1313.80

[table “AsiaPacificex-JapanEquityJan2021” not found /]

Emerging Market Equity Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM27.3431.794.459.63
2แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHEME-D24.0931.68----
3บริคBRIC18.6428.003.6512.13
4เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO27.8027.416.4115.12
5ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP26.2525.61----
6ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ25.8225.180.369.81
7เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ22.8824.333.66--
8วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM16.2724.092.397.96
9เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A17.6522.30----
10ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ17.9821.470.758.45

US Equity Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)20.6657.79----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)20.6257.7324.3423.66
3เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)17.3440.82----
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)17.3040.6620.9922.90
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN16.1331.5914.8117.69
6ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM42.1827.305.73--
7ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP42.4127.17----
8กรุงศรียูเอสอิควิตี้KF-US32.0326.258.5811.09
9ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP10.9724.0313.60--
10เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A8.4223.7413.1214.72

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO40.1822.033.8011.23
2เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL39.8821.69----
3กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF11.4818.285.447.10
4กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE10.7117.275.146.89
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF13.3314.368.899.64
6เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE13.4814.138.989.77
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP20.6711.54----
8กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE12.7511.428.719.62
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG5.0310.725.888.10
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM19.719.778.08--

Japan Equity Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF22.5828.062.315.34
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND22.7127.843.788.88
3พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ25.2626.665.886.62
4ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA16.3920.832.50--
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E26.9819.98----
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P26.9819.98----
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK22526.3518.797.4910.70
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF26.7218.786.589.04
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D26.3318.757.4610.68
10ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้TISCOJP26.9918.416.269.47

[table “ChinaEquityJan2021” not found /]

Global Health Care Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI42.4787.87----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH34.9772.17----
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH14.9125.2212.7511.55
4เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF14.7724.8712.6011.34
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A14.6323.35----
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D14.5423.06----
7ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF11.8722.9710.3210.25
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF13.1322.4310.287.67
9ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC11.6922.369.9710.07
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)10.6021.7612.088.59

Property - Indirect Global Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG7.56-3.02-2.21--
2กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D4.46-4.036.76--
3กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A4.45-4.04----
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY5.23-5.735.57--
5เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF4.79-7.414.71--
6วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT0.30-7.47----
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP10.13-7.891.54--
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP10.13-7.89----
9แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติMN-APREIT-R4.85-8.410.92--
10แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าMN-APREIT-A4.85-8.410.93--

Global Allocation Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX23.2252.7713.8614.60
2เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS26.0834.517.078.12
3ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP17.4221.478.38--
4วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP11.4319.809.3312.45
5เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A15.9119.559.12--
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R15.9119.559.1111.12
7ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA16.2317.697.65--
8ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP16.2317.69----
9เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA12.5717.005.517.63
10เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF12.4116.755.387.48

Commodities Precious Metals Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE-5.4716.64----
2พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X-5.7116.53----
3ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP-5.6716.14----
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH-5.6716.139.238.87
5ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-7.0015.998.938.60
6ธนชาตทองคำแท่ง-HTGOLDBULLION-H-7.0315.878.938.60
7เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GOLD-A(D)-5.8315.558.928.66
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD-7.6215.358.987.37
9เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-5.8615.258.758.48
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-6.0215.118.518.13

Commodities Energy Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL20.26-1.20-7.570.28
2ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL21.99-2.50-6.911.69
3กรุงศรี ออยล์KF-OIL20.10-3.41-9.09-2.62
4เค ออยล์K-OIL21.36-3.52-7.571.11
5ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL22.01-3.65-7.960.31
6เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL18.91-4.32-7.97-2.04
7ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL17.70-4.72-8.12-1.92
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL17.25-48.06-25.06-12.34
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL18.84-58.87-31.22-16.04
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL618.78-60.90-32.03-16.52

Foreign Investment Miscellaneou Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP19.029.79-3.291.03
2กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-3.869.622.76--
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF15.876.41-2.332.24
4ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC9.405.01-8.12-2.39
5ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y21.754.56----
6ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y31.534.29----
7ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y12.104.24----
8เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI5.941.64----
9เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI13.731.60-5.74-4.86
10ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA2.971.35----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก