10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T15.3929.533.61--
2ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B17.6024.840.80--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A17.2224.040.23--
4เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF15.3223.94-1.06--
5ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF14.9417.45-4.13--
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T13.4415.73-0.986.02
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B23.2113.25-0.53--
8ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF24.4613.19-7.12--
9ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A22.8812.64-1.06--
10แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D7.776.61-2.53--

RMF - Quity_Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF25.8161.64----
2วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF28.2861.3121.56--
3แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF26.0559.4715.06--
4เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF28.6858.496.33--
5กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF25.6156.1018.15--
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF27.0942.255.1212.59
7กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF25.7039.938.54--
8บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF23.4938.74----
9ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF14.5937.3511.5620.43
10บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF27.5832.85----

RMF - Allocation_Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF12.4116.755.387.48
2ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF11.8615.965.116.37
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP6.6610.443.475.66
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW4.909.053.025.06
5ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF5.644.403.18--
6ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF5.283.942.99--
7เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKKP SG-AA RMF5.552.66----
8แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF3.882.42-4.892.85
9พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF10.011.910.134.74
10เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF5.051.55-1.041.70

RMF - Fixed Income_Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF3.144.401.25-0.42
2เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF1.023.923.642.09
3ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF1.113.462.981.79
4กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF5.423.132.87--
5กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF0.632.082.912.38
6เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.781.832.372.15
7แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.631.681.481.16
8ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF1.331.541.701.57
9พรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL FIRMF1.201.481.721.68
10กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.151.421.731.57

RMF - Other_Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-7.0015.998.938.60
2เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-5.8615.258.758.48
3ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-6.0215.118.518.13
4ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H-6.2014.858.187.86
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-7.8914.838.216.67
6ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-6.1514.608.187.87
7วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพGOLD-RMF-6.6514.267.906.36
8เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-7.0413.748.167.53
9ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-7.9712.677.607.28
10กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-7.5712.556.094.15

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก