10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัสSMART-PLUS1.503.21----
2กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF0.632.082.912.38
3เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.611.62----
4เค ตราสารหนี้K-FIXED1.801.502.002.05
5เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A1.281.422.08--
6กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.151.421.731.57--
7เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.641.291.951.95
8กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.271.251.471.28
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF1.051.221.961.92
10เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF1.071.201.831.75

Short Term Bond Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP1.341.97----
2พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI1.451.882.452.45
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.781.832.372.15
4พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X1.421.83----
5กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.981.77----
6แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.631.681.481.16
7ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBFP1.281.671.931.89
8กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.971.662.13--
9ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBFPP1.281.641.86--
10ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่าPVDFP1.161.59----

Money Market Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.300.78----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.270.721.191.29
3เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.240.681.071.18
4แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.390.671.091.20
5กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.260.64----
6ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.220.621.021.08
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.250.600.971.06
8ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTCMFPVD0.230.57----
9ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDTPP0.200.56----
10แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHMMPVD0.220.56----

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD1.698.88-2.79-1.57
2พรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัมPRINCIPAL GFIXED5.524.62-0.57--
3เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์KT-BOND1.404.623.752.23
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าSCBFINA4.244.62----
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัดโนมัติSCBFINR4.244.62----
6ทหารไทย Global IncomeTMBGINCOME5.604.563.33--
7ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF5.644.403.18--
8ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF3.144.401.25-0.42
9กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์KF-TRB-0.234.253.562.81
10เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP0.594.234.353.93

Emerging Market Bond Jan 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D5.124.780.381.84
2ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB2.544.223.11--
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND1.923.984.115.62
4เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB5.272.304.45--
5กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI6.170.62-1.004.32
6ตราสารหนี้เอเชียASIA-B0.800.602.842.77
7ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF2.920.391.20--
8อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB5.11-0.190.495.12

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก