สภาพัฒน์หั่นเป้า GDP ปีนี้เหลือโต 2.5-3.5% Q4/63 ดีเกินคาด

HoonSmart.com>>สภาพัฒน์ ปรับลด GDP ปี 2564 ลง1% เหลือโต 2.5-3.5%  จากการเกิดโควิดระลอกใหม่ ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า  และภัยแล้ง ได้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ภาครัฐใช้จ่าย เศรษฐกิจปี 63  หดตัว 6.1% ต่ำที่สุดในรอบ 22 ปี เฉพาะไตรมาส 4 หดตัว -4.2%  ดีขึ้นเทียบกับไตรมาส 3 ทรุด  -6.4% 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2564 เหลือเติบโต 2.5-3.5% จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 3.5-4.5% เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด โควิด-19 ในประเทศระลอกใหม่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจในปีนี้ และยังมีความเสี่ยงจากประสิทธิภาพการกระจายวัคซีน ความล่าช้าจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว และภัยแล้ง

ส่วนปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก, แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ, การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563

“สภาพัฒน์คาด มูลค่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัว 5.8% การอุปโภคบริโภคเอกชนเติบโต 2.0% และการลงทุนรวมขยายตัว  5.7%   อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 1-2% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.3% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP)”สภาพัฒน์ระบุ

ส่วนเศรษฐกิจไตรมาส 4/63 หดตัว -4.2%  ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัว -6.4% ในไตรมาส 3 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไตรมาส 4 จะขยายตัว 1.3% จากไตรมาส 3 เนื่องจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่การใช้จ่ายและภาคลงทุนภาครัฐขยายตัว แต่ภาพรวมทั้งปี 63 หดตัว -6.1% เทียบกับการขยายตัว 2.3% ในปี 2562  ถือว่าต่ำสุดในรอบ 22 ปี นับจากในสมัยวิกฤติต้มยำกุ้งที่เศรษฐกิจหดตัวถึง -7.6%

ด้านธนาคารกสิกรไทยระบุเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 หดตัวน้อยกว่าคาด