SCCC กำไร 3.7 พันลบ. โตกว่า 16% ตลาดตปท.ฟื้น ปันผล 9 บาท

HoonSmart.com>> “ปูนซีเมนต์นครหลวง” เปิดกำไรปี 63 โต 16.6% แตะ 3,680 ล้านบาท คุมค่าใช้จ่ายลดหนุนผลงานดีขึ้น ด้านรายได้ลดลง 11.8% อยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท ราคาจำหน่ายปูนซีเมนต์อ่อนตัว ชี้ตลาดต่างประเทศดีมานด์ฟื้นอยู่ระดับเดียวกับก่อนโควิด บอร์ดไฟเขียวปันผลอัตรา 9 บาท ขึ้น XD 24 ก.พ.นี้ จ่ายเงิน 5 เม.ย.64

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 กำไรสุทธิ 3,680.46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 12.35 บาท เพิ่มขึ้น 16.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 3,156.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 10.59 บาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของโรงงานส่งผลดีสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและสามารถใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดรวมถึงการได้ประโยชน์จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตปูนซีเมนต์ลงได้อย่างยั่งยืน

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการและการขนส่งสินค้าลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงประกอบกับการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการลดต้นทุนคงที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง

อย่างไรก็ตามการบริโภคปูนซีเมนต์เริ่มฟื้นตัวด้วยอัตราการฟื้นตัวที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในขณะที่ราคาจำหน่ายปูนซีเมนต์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภาวะการแข่งขันทางตลาดอย่างรุนแรง ส่งผลให้รายได้ลดลง รายได้สุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง 11.8% อยู่ที่ 42,000 ล้านบาท จากปี 2562 อยู่ที่ 47,593 ล้านบาท

ด้านความต้องการปูนซีเมนต์ในตลาดต่างประเทศในไตรมาส 4 ฟื้นตัวต่อเนื่องโดยกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการปูนซีเมนต์ได้ผ่านจุดที่ต่ำสุดไปแล้ว ในขณะที่ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบเชิงลบจากฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ

ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคยังคงเป็นพื้นฐานการบริโภคซีเมนต์และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักท่ามกลางความต้องการที่อ่อนตัวของการก่อสร้างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ความต้องการปูนซีเมนต์สำหรับงวดยังได้รับผลกระทบด้านลบจากสถานะการณ์ปริมาณฝนที่หนาแน่นแผ่นดินทรุดตัวและน้ำท่วมในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ตลาดตอนใต้ของประเทศเวียดนาม กิจกรรมการก่อสร้างในประเทศมีสัญญาณบวกโดยมีแรงขับเคลื่อนจากโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่งผลให้ยอดการจำหน่ายปูนซีเมนต์ฟื้นตัว ราคาจำหน่ายปูนซีเมนต์ยังคงอ่อนตัวเมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศศรีลังกา ปรับตัวในเชิงบวกเนื่องจากความต้องการจากการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาสที่3 ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายปูนซีเมนต์สำหรับงวด 12 เดือนของปีปัจจุบันเติบโตขึ้นจากปีก่อน ขณะที่ราคาจำหน่ายปูนซีเมนต์ทรงตัวในไตรมาสนี้

สำหรับตลาดในประเทศบังกลาเทศ ยอดการจำหน่ายปูนซีเมนต์ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ราคาจำหน่ายปูนซีเมนต์ทรงตัวท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะที่โครงการก่อสร้างในประเทศกัมพูชาชะลอตัวในไตรมาสที่ 4 ซึ่งทำให้ความต้องการปูนซีเมนต์และราคาจำหน่ายปูนซีเมนต์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารต้นทุนประกอบกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงทำให้ธุรกิจร่วมค้าในประเทศกัมพูชามีกำไรเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563-31 ธ.ค. 2563 อัตรา 9.00 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 25 ก.พ. 2564 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 24 ก.พ. 2564 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 เม.ย. 2564 ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน