“สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ” บิ๊กล็อต ZMICO กว่า 6% ขายกลุ่ม “ระเฑียร ศรีมงคล”

HoonSmart.com>> “สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ” ผู้ถือหุ้นใหญ่-ประธานกก. “ซีมิโก้ แคปปิตอล” ขายหุ้นบิ๊กล็อต ZMICO สัดส่วน 6.047% ราคา 1.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด มูลค่ารวม 160 ล้านบาท ขาย “กมลกานต์ ศรีมงคล” สัดส่วน 4.535% “ระเฑียร ศรีมงคล” ถือ 1.512%

สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งจากนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ในฐานะผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการของบริษัทว่า นายสุเทพ มีแผนที่จะขายหุ้นบริษัทจำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 6.047% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล และ น.ส.กมลกานต์ ศรีมงคล ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ก.พ.2564 และนายสุเทพ จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2564

ระเฑียร ศรีมงคล

ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนแปลงไป โดย Elevated Returns LLC ถือหุ้น 346 ล้านหุ้น หรือ 20.92% และผู้ถือหุ้นรายใหม่ ได้แก่ น.ส.กมลกานต์ ศรีมงคล ถือหุ้น 75 ล้านหุ้น หรือ 4.535% และนายระเฑียร ศรีมงคล ถือหุ้น 25 ล้านหุ้น หรือ 1.512% และผู้ซื้อจะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

หุ้น ZMICO ปิดตลาดที่ราคา 1.29 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 8.40% มูลค่าการซื้อขาย 22.04 ล้านบาท