10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN45.8493.60----
2วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA31.1984.6829.43--
3วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DISC-RA41.4476.04----
4เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)33.7173.28----
5แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT30.1958.98----
6วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF31.9057.8221.44--
7แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF30.0055.01----
8พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A31.7352.9121.83--
9พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C31.7352.91----
10บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE36.8352.02----

Asia Pacific ex-Japan Equity Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMATECH-D31.5150.41----
2เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ๋ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D33.2740.73----
3เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A33.2740.72----
4ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N35.3739.408.6610.00
5ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D35.2839.268.629.97
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF35.2031.225.179.72
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF35.1231.005.319.60
8ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBAEMP30.2025.61----
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC30.6725.446.118.12
10แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟMS-ASIAN SM23.5625.09-1.522.62

Emerging Market Equity Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM35.4123.324.107.15
2แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEME31.3421.61----
3วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM24.2021.572.545.89
4เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO34.4817.917.1412.24
5ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP35.7215.76----
6บริคBRIC19.1815.554.938.46
7ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ35.4315.521.857.83
8ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ25.3115.321.116.56
9เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A23.0315.17----
10กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM25.9414.04-0.423.41

US Equity Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)32.0373.03----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)32.0072.9827.9321.95
3เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)25.2444.76----
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)25.1644.5823.8220.77
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN28.1938.7918.6116.45
6ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP21.3330.1517.14--
7ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBBLNP19.3629.96----
8เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A16.5928.0016.6512.50
9กรุงศรียูเอสอิควิตี้KF-US31.4824.996.937.64
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS24.6523.296.347.19

Europe Equity Dec 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF24.1721.046.505.60
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE24.1820.886.475.47
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG17.3818.597.756.68
4เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO35.3815.103.328.20
5เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL34.9914.76----
6เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF18.1814.429.848.25
7เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE18.2814.199.958.26
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP29.1512.49----
9กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-HEUROPE17.2611.259.578.10
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM28.1210.699.73--

Japan Equity Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF26.0430.142.113.94
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND25.9825.514.837.53
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO20.8225.493.014.08
4พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ24.5424.695.935.17
5ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA18.5420.583.84--
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E23.2916.82----
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P23.2916.82----
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF23.3716.036.817.20
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK22522.6715.657.758.70
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D22.6515.627.728.68

China Equity Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA34.1160.00----
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ34.5551.31----
3เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A30.0440.728.09--
4เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF29.6939.677.41--
5ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC25.0536.966.469.69
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE21.5936.418.5811.04
7เค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV25.2632.86----
8อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG29.8832.859.829.64
9กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFACHINA-A28.4431.96----
10ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOCHA-A31.4530.58----

Global Health Care Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI44.0379.86----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH36.0466.86----
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF17.1823.709.953.97
4เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)14.9322.8411.715.03
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH17.5122.3813.617.86
6เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF17.3822.1113.447.86
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A15.3121.92----
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D15.2321.579.313.56
9บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE15.3021.2112.277.11
10บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF15.3921.1812.036.80

Property - Indirect Global Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG13.771.00-2.472.91
2เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY13.48-0.745.855.67
3กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D12.53-1.005.63--
4กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A12.52-1.01----
5เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF13.00-2.305.045.01
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP14.15-4.571.39--
7วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT4.24-5.22----
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP14.15-5.51----
9แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตรMN-APREIT-R10.07-5.651.40--
10แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าMN-APREIT-A10.06-5.651.41--

Global Allocation Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX26.2643.9511.8011.42
2เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS25.5629.857.295.61
3ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP--25.1721.2510.55
4เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R20.3819.979.679.38
5วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP19.3419.9411.2810.85
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A20.3819.69----
7เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA19.3618.026.486.55
8เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF19.0817.766.346.42
9ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA22.2217.329.70--
10ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP22.2217.32----

Commodities Precious Metals Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD4.6924.2810.678.54
2ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE3.0924.05----
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF4.4023.859.827.83
4พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X5.7623.79----
5ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE5.7323.72----
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF4.4723.666.625.17
7ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD2.8723.509.277.04
8ทหารไทย โกลด์ ฟันTMBGOLD 2.7923.448.636.64
9ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP5.5123.19----
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH5.5023.1811.0510.12

Commodities Energy Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL17.11-20.70-7.58-3.40
2กรุงศรี ออยล์KF-OIL18.38-21.02-10.12-6.34
3เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL17.17-21.39-9.06-5.74
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL15.99-22.37-9.19-5.70
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL19.19-23.38-6.91-2.15
6เค ออยล์K-OIL18.55-23.97-7.57-2.60
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL18.70-24.18-8.15-3.36
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL13.26-58.16-25.02-15.64
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL15.54-67.54-31.13-19.20
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL615.43-69.09-31.96-19.61

Foreign Investment Miscellaneou Dec. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS11.2021.964.34--
2ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y23.316.28----
3ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y14.096.10----
4ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y33.235.86----
5เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23B-UI9.062.39----
6เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI8.932.00----
7ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA3.421.26----
8กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A10.861.15----
9เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI-1.31-0.33----
10ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC11.59-1.81-8.29-3.87

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก