“เชอรี่ จรัญวาศน์” เก็บหุ้น ROJNA กว่า 0.34% ขยับถือ 5%

HoonSmart.com>> “เชอรี่ จรัญวาศน์” เก็บหุ้น ROJNA เข้าพอร์ต 7 ล้านหุ้น กว่า 0.34% ขยับถือหุ้น 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ ได้มาหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 จำนวน 7 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.3465% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 101.04 ล้านหุ้น หรือ 5.0021% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น ROJNA ปิดตลาด 2 ก.พ.2564 ที่ราคา 4.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ +1.86% มูลค่าการวื้อขาย 1.86 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา เปิด 4.26 บาทซึ่งต่ำสุดของวันและแตะสูงสุด 4.34 บาท ปิดที่ 4.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ +0.94% มูลค่าการซื้อขาย 36.32 ล้านบาท