CPF สนับสนุนชาวสมุทรสาคร ส่งอาหารรับมือโควิด-19

HoonSmart.com>> เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ร่วมสนับสนุนชาวสมุทรสาครรับมือโควิด-19 รอบใหม่ มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด -19” พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็นเก็บรักษาอาหารพร้อมทานอำนวยความสะดวกแก่ จนท.

นายชัยวัฒน์ ปรีดิศรีพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมกับ นายธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม ซีพีเอฟ ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 3,000 แพ็ค และอาหารกับข้าวสำเร็จรูปอีก 600 กิโลกรัม มอบให้แก่ นายวัฒนา ตวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และนายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อนำไปแจกจ่าย แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” 5 แห่ง

พร้อมกันนี้ ซีพีเอฟ ยังได้นำตู้แช่เย็นจาก ซีพี เฟรชมาร์ท ไปติดตั้งที่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร รวม 5 จุด ประกอบดัวย โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัฒนาแฟคตอรี่ สนามกีฬาจังหวัด และวัดโกรกกราก เพื่อช่วยเก็บรักษาคุณภาพอาหารพร้อมทานที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแล้ว 61,200 แพ็คแก่ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน แก่ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ” ไปแล้วจำนวน 16,600 แพ็ค ผ่านทางนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายวัฒนา ตวงมณี นายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรสาคร รู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนอาหารพร้อมทานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมกับตู้แช่เย็นจากซีพีเอฟ ถือเป็นตัวแทนความห่วงใยของบริษัทฯ ที่ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามได้บริโภคอาหารคุณภาพ ปลอดภัย อย่างเพียงพอ ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดเตรียมอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ จัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ เพื่อควบคุมอัตราการแพร่ระบาดในจังหวัดให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงกลุ่มพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และไข่ไก่สด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแรงงานต่างชาติที่กักตัวในตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังร่วมกับ เครือซีพี ตามดำริของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ มอบอาหารและหน้ากากอนามัยผ่านสถานทูตเมียนมา ผนึกพลัง ทรู และ โอสถสภา สนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ตและเครื่องดื่ม เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาใน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ตลอดจนมอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยผ่านสถานทูต 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว อีกด้วย