7UP ชะลอลงทุนธุรกิจน้ำประปาในภูเก็ต พิษโควิดฉุดรายได้ต่ำคาด

HoonSmart.com>> “เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” ชะลอแผนซื้อหุ้น “โกลด์ ชอร์ส” ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในภูเก็ต สัดส่วน 40% จาก “บางกอก เดค-คอน” เหตุโควิด-19 กระทบปริมาณการใช้น้ำฉุดรายได้ “โกลด์ ชอร์ส” ต่ำกว่าประมาณการ อาจเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

บริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด กับบริษัท บางกอก เดค-คอน (BKD) เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 เพื่อซื้อหุ้นสามัญ โกลด์ ชอร์ส จำนวน 2,551,976 หุ้น คิดเป็น 40% ในราคา 550 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนม.ค.2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อรายได้ของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ทำให้ความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจของโครงการไม่เป็นไปตามที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ไว้

บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแล้วว่าหากเข้าลงทุนในสถานการณ์นี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ชะลอการเข้าลงทุนเพื่อพิจารณาพัฒนาการความคืบหน้าของโครงการประกอบการเข้าลงทุนต่อไป

ด้านบริษัท บางกอก เดค-คอน (BKD) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขแห่งบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นบริษัท โกลด์ ชอร์ส ให้แก่ 7UP แล้ว แต่การดำเนินการทางธุรกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลง จึงขอแจ้งการสิ้นผลของการซื้อขายหุ้นสามัญ ของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้แจ้งกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2563 และทำให้ บริษัท บางกอก เดค-คอน ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท โกลด์ ชอร์ส ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวน 40% ตามเดิม