ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่งเปิดตัว “เอไอเอ แอนนูอิตี้ ฟิก” ประกันบำนาญรับเกษียณมั่นคง

HoonSmart.com>> “ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง” ร่วม “เอไอ” เปิดตัว “เอไอเอ แอนนูอิตี้ ฟิก” ตอบสนองความต้องการ 2 ช่วงเวลา คุ้มครองชีวิต และรับเงินบำนาญ เพื่อชีวิตเกษียณอย่างมั่นคง พร้อมมอบสิทธิ์รับดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระเบี้ยประกันกรมธรรม์ใหม่

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทของซิตี้ ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอไอเอ จำกัด นำเสนออีกทางเลือกในการวางแผนการเงินเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง ต้อนรับปี 2564 นำเสนอแนวทางการออมเงินด้วยประกันบำนาญ “เอไอเอ แอนนูอิตี้ ฟิก” (AIA ANNUITY FIX) หรือ เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อเป้าหมายการวางแผนออมเงินสำหรับยามเกษียณอย่างไร้กังวล สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ตอบสนองความสุขได้ด้วยตัวคุณเอง รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

กรมธรรม์บำนาญสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 1.ช่วงเวลาการออม โดยผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกรมธรรม์บำนาญ 200,000 บาท พร้อมการันตีรับประกันลูกค้ามีอายุระหว่าง 20 – 55 ปี ตลอดจนรับความคุ้มครองชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ และ 2.ช่วงเวลารับเงินบำนาญ ที่ผู้เอาประกันจะได้รับเงินบำนาญเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่อายุครบ 60 ปี จนถึงอายุ 85 ปี แต่หากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี ผู้ได้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินประกันตามมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญตามตารางมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญ

พร้อมกันนี้ผู้เอาประกัน “เอไอเอ แอนนูอิตี้ ฟิก” (AIA ANNUITY FIX) จะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งฝั่งประกันชีวิตจากเอไอเอ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากซิตี้ เพื่อต่อยอดการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร ตลอดจนช่วยวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความมั่นใจในอนาคตที่มั่นคงได้อย่างครอบคลุม ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการบริหารความมั่งคั่งที่เหมาะกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น และมีลูกหลานน้อยลง ดังนั้นการวางแผนทางการเงินในช่วงเกษียณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เพื่อการใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างไร้กังวล นางวีระอนงค์ กล่าว

สำหรับผู้สนใจ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต “เอไอเอ แอนนูอิตี้ ฟิก” (AIA ANNUITY FIX) ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ยินดีมอบข้อเสนอพิเศษ เครดิตเงินคืนสูงสุด 10% สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ผ่าน ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ครบตามเงื่อนไขบริษัทฯ

นอกจากนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ยังมอบสิทธิ์ในการรับดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เฉพาะลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระเบี้ยประกันกรมธรรม์ใหม่ที่สมัครผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำนวน 150,000 บาทขึ้นไปอีกด้วย