BCPG เป็นเจ้าแรกเปิดขายไฟราชการ 9 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ ก.ค.

BCPG พัฒนาเร็วมาก ร่วมทุนโซลาร์ราชการ 2 โครงการ เปิดขายไฟเรียบร้อยแล้ว เป็นรายแรกในประเทศ รับรู้รายได้ทันทีในเดือนก.ค.นี้

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า บริษัทฯร่วมลงทุนกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ (โซลาร์ราชการ) จำนวน 2 โครงการ รวมกำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ เริ่มขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ได้ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค.นี้ ตามลำดับ

” ถือว่าเป็น 2 โครงการแรกของประเทศที่เริ่มขายไฟแล้ว เราสามารถรับรู้รายได้ในเดือนก.ค.เป็นต้นไป ภายใต้อัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ” นายบัณฑิตกล่าว

สำหรับ 2 โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และโครงการที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี กำลังการผลิตประมาณ 4 เมกะวัตต์ เป็น 2 โครงการแรกของประเทศที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ บีซีพีจีมีนโยบายในการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามแนวทางการทำกิจการเพื่อสังคม ซึ่งการสนับสนุนโครงการโซลาร์ราชการกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและสหกรณ์การเกษตรซึ่งบีซีพีจีได้เข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้ ถือเป็นการดำเนินงานในแนวทางดังกล่าว

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 เมกะวัตต์ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ผ่านการลงทุนและดำเนินการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจพลังงานลมและธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ และกำลังรุกเข้าสู่การทำธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการนำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าและบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป