ไตรมาสแรกแห่ขายทำกำไร LTF กว่า 1.3 หมื่นล.

มอร์นิ่งสตาร์ฯ เผยไตรมาสแรกปี 2561 พบนักลงทุนขายทำกำไรกองทุน LTF มูลค่า 1.37 หมื่นล้านบาท ชี้เดือนม.ค.สูง 1.2หมื่นล้านบาท จังหวะดัชนีหุ้นทำนิวไฮ ฟาก RMF สวนทางเงินไหลเข้า RMF หุ้น

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2561 พบผู้ลงทุนทยอยขายทำกำไรกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ถือลงทุนครบกำหนดเหมือนปีที่ผ่านๆ มา ส่งผลให้มีเงินไหลออกสุทธิกว่า 13,713 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินไหลออกในเดือนม.ค.2561 มูลค่าสูงถึง 12,533 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลตอบแทนที่น่าพอใจอีกทั้งตลาดยังทำนิวไฮในช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา หากนับผลตอบแทนการลงทุนในกลุ่ม LTF ณ สิ้นเดือนมี.ค.ย้อนหลัง 5 ปีเฉลี่ย 3.46% และ 7 ปีเฉลี่ย 8.88%

ขณะที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีเงินไหลเข้าสุทธิ 904 ล้านบาท สวนทางกลับไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่มีเงินไหลออกประมาณ 434 ล้านบาท โดยมีเงินไหลเข้าในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทหุ้น ขณะเดียวกันมีเงินไหลออกจากตราสารหนี้


อย่างไรก็ตามภาพรวมของกองทุน LTF และ RMF ยังคงเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ LTF ที่หลายฝ่ายกังวลแรงเทขายช่วงต้นปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้มองการลงทุนใน LTF หรือ RMF เป็นเพียงการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีอย่างเดียว แต่มองเห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนในระยะยาวอย่างแท้จริง เห็นได้จากแรงขายที่มีออกมาเมื่อเทียบกับมูลค่าเมื่อลงทุนมาครบตามกำหนดตามเกณฑ์ ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีนี้ LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 381,682 ล้านบาท และ RMF มีมูลค่า 255,791 ล้านบาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาด 5 อันดับแรกของกองทุน LTF ได้แก่ บลจ.บัวหลวง 27.93% บลจ.กสิกรไทย 21.20% บลจ.กรุงศรี 16.50% บลจ.ไทยพาณิชย์ 11.82% และบลจ.ยูโอบี 6.21% คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 83.67% ของตลาดทั้งหมด

ขณะที่บลจ.ไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาด 5 อันดับแรกของกองทุน RMF ได้แก่ บลจ.บัวหลวง 27.88% บลจ.กสิกรไทย 23.87% บลจ.ไทยพาณิชย์ 12.23% บลจ.กรุงศรี 11.71%, และบลจ.ทหารไทย 5.37% คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 81.06% ของตลาดทั้งหมด