T ขายที่ล้างหนี้เกลี้ยง-แบงก์อ้าแขนปล่อยสินเชื่อ

T ขายที่ 412 ล้านบาท ให้นิคมอมตะ ปลดหนี้สะสมเกลี้ยง เดินหน้าพร้อมลุยหาช่องทางลงทุนใหม่ ๆ

นายทรรศิน จงอัศญากุล ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น ( T ) เปิดเผยว่า บริษัทได้ขายที่ดินจำนวน 75 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ให้บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น ( AMATA ) มูลค่าขาย 412.96 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายที่ดิน ไปชำระหนี้ที่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเก่าทำไว้ และค้ำประกันคดีฟ้องร้องเก่า 200-250 ล้านบาท ซึ่งมีโอกาสชนะคดีเนื่องจากคู่คดีผิดสัญญา ส่งผลให้บริษัทไม่มีภาระหนี้

ทั้งนี้ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา T มีภาระหนี้สิน 1,300 ล้านบาท กลุ่มนายทรรศิน เข้ามาบริหาร และทยอยคืนหนี้เหลือก้อนสุดท้าย ประมาณ 100 ล้านบาท

“จากนี้ไปภาพของบริษัท T จะ เป็น Clean Company ไม่มีหนี้ มีเงินหมุนเวียนเหลือทำธุรกิจกว่า 100 ล้านบาท หลังจากล้างหนี้ในอดีตที่ผู้บริหารเก่าทำไว้ เราพร้อมลุยทำธุรกิจ หาช่องทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามา ที่สำคัญการที่ไม่มีหนี้ จะทำให้การคุยกับแบงก์ง่ายขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีกับบริษัท เพราะตลอด 3 ปีที่เข้ามาบริหาร บริษัทไม่เคยได้กู้แบงก์ หมุนเงินสดตลอด 3 ปี ตอนนี้ไม่มีภาระหนี้แล้ว มีเพียงหนี้การค้าปกติต่ำมาก ซึ่งหนี้สินต่อทุนต่ำกว่า 1 ด้วย “ นายทรรศิน กล่าว

ทั้งนี้ T รายงานตลาดหลักทรัพย์ ว่า คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ขายที่ดิน 4 แปลง จำนวน 75 ไร่ 34 ตารางวา ให้กับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น ที่ต.พานทอง จ.ชลบุรี มูลค่าขาย 412.96 ล้านบาท ชำระเงินมัดจำบางส่วนวันลงนามสัญญาจะซื้อจะขาย ส่วนที่เหลือผู้ซื้อชำระทั้งหมด ในวันทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนธันวาคม 2561
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายที่ดิน เพื่อนำเงินชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม การคืนหนี้เงินกู้ยืม 40.16 ล้านบาท ส่งผลให้ T ปราศจากหนี้สินระยะยาวที่มีอยู่ต่อสถาบันการเงิน ส่วนเงินที่กันไว้ 200-250 ล้านบาท เป็นเงินสำรองภาระผูกพันหนังสือค้ำประกันนั้น เกี่ยวเนื่องกับคดีความที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2555 – 2557

ทั้งนี้ หากภายหลังได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าบริษัทเป็นฝ่ายชนะคดี จะได้นเงินฝากจำ นวนนี้พร้อมดอกเบี้ยมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป ซึ่งบริษัทคาดว่าคดีความดังกล่าวจะเสร็จสิ้นประมาณกลางปี 2562