CPF เคาะ 18-21 ม.ค.ขายหุ้นกู้อายุ 2-12 ปี ดอกเบี้ย 1.75-3.80% ต่อปี

HoonSmart.com>> “เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 5 รุ่น อายุตั้งแต่ 2-12 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 1.75-3.80% ต่อปี ดีเดย์ 18-21 ม.ค.64 ชูเรทติ้ง A+ จองซื้อขั่นต่ำ 1 แสนบาท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรใน 17 ประเทศทั่วโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่นระหว่างวันที่ 18-21 ม.ค.2564 ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.99% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ส่วนหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ หุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A+ จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค2563 ที่ผ่านมา สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก และความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและความสามารถในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ในช่วงปี 2563 ได้เป็นอย่างดี หุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่นที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ CPF สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปขายผ่านธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารออมสิน (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่และที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น),ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย,ธนาคารทหารไทยและบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ส่วนหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ขายผ่านธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารออมสิน (เปิดจองซื้อที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น)