8 อสังหาฯขายหุ้นกู้ม.ค.-ก.พ. ดอกเบี้ยน่าสน -มีหลักประกัน

HoonSmart.com>>อสังหาริมทรัพย์ ตุนสภาพคล่องตั้งแต่ต้นปี 64 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ เน้นสถาบัน-รายใหญ่ อนันดาฯ เจาะนักลงทุนทั่วไป อายุ 1 ปี 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี มีเรทติ้ง BBB ส่วนพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ระดม 1,200 ล้านบาท ลงทุน 3 ปีรับดอกเบี้ย 6.80%ต่อปี  มีหลัก ประกัน”แมกโนเลียฯ”ออก 3 ชุด บริษัท ดีทีจีโอค้ำประกัน มูลค่ารวม 5,274 ล้านบาท อารียาฯใช้ทรัพย์สินกว่า 1500 ล้านบาท สร้างความอุ่นใจ 

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 8 แห่ง ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนม.ค.-ก.พ.2564  ได้แก่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์(ANAN) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A)บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP และบริษัท แสนสิริ (SIRI)

บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค  เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80 %ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 4-5 และ 8-9 ก.พ.64 โดยมี บล.โกลเบล็ก บล.หยวนต้า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที และบล.กรุงไทยซีมิโก้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ PF214A จำนวน 724.4 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน เม.ย.64 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัท ทริส เรทติ้ง  จัดอันดับความน่าชื่อถือองค์กรที่ระดับ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน มูลค่ารวม 1,562,328,300 บาท ได้แก่ โฉนดที่ดินเปล่า 5 แปลง เนื้อที่ดินรวม 6ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯและโครงการอาคารชุดพักอาศัย” เดอะ สกาย สุขุมวิท” ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท  บางนา กรุงเทพมหานคร นำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 219 ฉบับ พื้นที่ขายรวม 8,905.83 ตารางเมตร

ด้านบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 3 ชุด อายุ 2-3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75-7.10% ต่อปี ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน สำหรับหุ้นกู้ ชุดที่ 1 เท่ากับ 1,759 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 2,755 ล้านบาท และชุดที่ 3 เท่ากับ 3,760,904,000 บาท เสนอขายวันที่ 25-27 ม.ค.นี้ ให้นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ไม่มีเรทติ้ง

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 9-11 ก.พ.2564  มีประกัน คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดิน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,507,949,600 บาท