“กิติชัย สินเจริญกุล” ซื้อ STA 5 หมื่นหุ้น ราคา 25.62-26 บาท

HoonSmart.com>>”กิติชัย สินเจริญกุล” กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ซื้อหุ้น 2 วันติด รวม 1.28 ล้านบาท 

นาย กิติชัย สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) รายงานว่า วันที่ 5 ม.ค. 2564 ซื้อหุ้น STA จำนวน 1 หมื่นหุ้น ราคาหุ้นละ 26 บาท เป็นเงิน 2.6 แสนบาท วันที่ 6 ม.ค ซื้ออีก 4 หมื่นหุ้น ราคา 25.62 บาท เป็นเงิน 1.02 ล้านบาท ทำให้มีหุ้นทั้งสิ้น 17,329,084 หุ้น

ด้านราคาหุ้น STA  ลดลงเล็กน้อย 3 วันติดต่อกัน วันที่ 6 ม.ค. ปิดที่ 25.50 บาท