‘สิงห์’ ขายหุ้นเนอวาดาฯ จบ ‘สมวัฒนา’ จ่าย 1,793 ลบ.

HoonSmart.com>>”สิงห์ เอสเตท”ขายหุ้นเนอวานา ไดอิ ทั้งหมด 51.56% สำเร็จ  “วัฒนา-ศรศักดิ์ สมวัฒนา”จ่ายเงินทั้งสิ้น 1,793 ล้านบาท  ซื้อราคา 2.52 บาท สูงกว่าตลาดประมาณ 5%   

บริษัท สิงห์ เอสเตท (S) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 บริษัทฯ ได้ขายและโอนหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท เนอวานา ไดอิ (NVD) จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็น 51.56%ของทุนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,793,875,406.40 บาท ให้แก่กลุ่มสมวัฒนาแล้ว โดยผ่านการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ NVD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท เนอวานา ไดอิ แจ้งว่า วันที่ 6 ม.ค.2564 บริษัทได้รับแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองกลุ่ม ได้ข้อสรุปว่า นาง วัฒนา สมวัฒนา นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจะเป็นผู้ซื้อหุ้นของบริษัท จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็น 51.56% ของหุ้นทั้งหมด จากบริษัทสิงห์ เอสเตท ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,793.88 ล้านบาท ส่งผลให้นางวัฒนาเพิ่มการถือหุ้นจาก 9.59% เป็น 40.57% และนายศรศักดิ์ จาก 5.74% เป็น 26.33%

ด้านราคาหุ้น NVD ปิดที่ 2.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาทหรือ 3.45% สำหรับการซื้อขายหุ้นครึ่งวันที่ 6 ม.ค.2564