MILL ตั้ง “ประวิทย์ หอรุ่งเรือง” รักษาการแทน “สิทธิชัย”

“มิลล์คอน” ตั้ง “ประวิทธิ์ หอรุ่งเรือง” รักษาการซีอีโอและเอ็มดี แทน “สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล” ตั้งแต่ 17 ก.ค.นี้

บริษัทมิลล์คอน สตีล ( MILL )เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 มีมติ แต่งตั้ง นายประวิทธิ์ หอรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่17 ก.ค.2561 เป็นต้นไป